idial4P Online-Center
PDF Drukuj

Centrum kształcenia specjalistycznych języków obcych

Centrum nauczania specjalistycznych języków obcych w wersji online jest jednym z osiągnięć wspieranego przez UE Projektu IDIAL4P (01.01.2010 – 31.12.2011), którego dokładny opis znajduje się na stronie internetowej: www.idial4p-center.org

 

Centrum oferuje nauczycielom języków obcych materiały dydaktyczne do wykorzystania w kształceniu specjalistycznym, zawodowym oraz w procesie samodzielnego dokształcania się, stwarza również możliwość tworzenia własnych materiałów glottodydaktycznych i udostępniania ich użytkownikom na całym świecie.

 

Celem działalności Centrum jest bezpłatne, nieograniczone w czasie udostępnianie online coraz większej liczby sprawdzonych materiałów glottodydaktycznych do nauczania możliwie wielu języków specjalistycznych (początkowa oferta obejmuje język niemiecki, polski, rosyjski, bułgarski, słoweński i węgierski) i tym samym wspieranie znajomości obcych języków specjalistycznych.

 

Poprawiony: środa, 25 kwietnia 2018 10:26
 
PDF Drukuj

Ta strona internetowa powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Jej zawartość podlega wyłącznej odpowiedzialności Konsorcjum Projektu i w żadnym wypadku nie wyraża stanowiska Unii Europejskiej.

 

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!