Downloads
Overview Search Downloads Submit file Up
Download details
Priročnik za didaktike Version:1.4

V tem priročniku nikakor ni možno prikazati obsežne tipologije vaj za učenje tujega jezika stroke. V njem bodo predstavljene predvsem tiste teme in obravnavana tista vprašanja, s katerimi smo se soočali avtorji učnih gradiv pripravljenih v okviru projekta IDIAL4P, in ki lahko eksemplarično služijo za pripravo podobnih gradiv v drugih ciljnih jezikih ali za druge ciljne skupine.Data

Size 623.13 KB
Downloads 4517
Language Siehe Beschreibung
License GNU/GPL
Author
Website
Price
Created 2011-11-09 01:00:00
Created by jung
Changed at
Modified by

Download

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!