Самооценяване на познанията по немски език

Как преценявате познанията си по немски език? Моля, отбележете и сумирайте накрая събраните точки.

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!