Downloads
Начало Търсене Качване на файл На горе
Детайли за файл
Десет препоръки за изучаване на чужд език за професионални цели Версия:1.3

Изучаването на чужд език е процес, който никога не приключва, и това важи както за усвояването на специализираната лексика, така и за речевата дейност в различните сценарии от професионалната сфера. Следващите препоръки са предназначени по принцип за преподавателя, за да може той да насочи изучаващите езика към подходящи стратегии за последващо учене успоредно с професионалната дейност, но могат да се ползват непосредствено и от самите обучаеми. Препоръките са формулирани независимо от конкретния език и по възможност следва да се прецизират за съответните езици (напр. Препоръка 1). Поради това те не включват общи стратегии за учене респ. само ги допълват с оглед на професионалната специфика. В препоръките не се прави също така разлика между случаите, при които изучаващият езика живее за постоянно в чуждоезиково обкръжение (при което чуждият език става вече втори роден език) или е конфронтиран с езика само по време на посещения в страната, при работа в международен екип или при разговори по телефона.Данни

Размер 118.46 KB
Тегления 3062
Език Siehe Beschreibung
Лиценз
Автор
Сайт
Цена
Създаден 2011-12-29 01:00:00
Добавено от jung
Променено на
Променено от

Изтегляне

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!